Kwaliteit en certificering

Kaizen filosofie

Het continu streven naar perfectie vindt haar oorsprong in de Japanse ‘Kaizen filosofie’

Kwaliteit leveren in alles wat we doen, dat is ons doel. Wij worden hierbij geleid door de Kaizen principes. Kaizen betekent verbetering. Meer nog, het betekent een voortdurende verbetering. Oftewel: geleidelijk en zonder ophouden verbeteren om zo een steeds hogere standaard te bereiken en aan te nemen.

Naast ons eigen kwaliteitsbeleid, zijn ook de hoge kwaliteitsnormen en wettelijke eisen van verschillende nationale en internationale organisaties van grote invloed op ons handelen. Wij geven u een overzicht van onze toezichthouders, certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen.

VMS
 • Binnen onze kliniek wordt veel aandacht besteed aan uw veiligheid (patiёntveiligheid). De overheid verplicht ziekenhuizen en klinieken om een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben om vermijdbare schade bij patiёnten en vermijdbaar overlijden van patiёnten te verminderen. Maar bovenal willen wij zelf er alles aan doen om de veiligheidsrisico’s voor onze patiёnten en medewerkers tot een minimum te reduceren.

KIWA
 • Interne bedrijfsprocessen worden bij Retina Total Eye Care continu gecontroleerd op kwaliteit. Alle handelingen verlopen volgens vastgelegde protocollen en worden vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. Het internationale ISO 9001-2008 certificaat is het bewijs dat u bij Retina op constante kwaliteit kan rekenen.

IGZ
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een Nederlandse overheidsinstantie die het overheidstoezicht op de volksgezondheid verzorgt. De organisatie bevordert en houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en adviseert bewindspersonen over verantwoorde zorg. Daarnaast bewaakt de IGZ de rechten van de patiënt.

ZKN
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een branchevereniging voor zelfstandige klinieken die medisch specialistische zorg leveren. Het ZKN-keurmerk staat voor medische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.
  Kenmerkend voor ZKN-klinieken is het innovatieve karakter; vernieuwende behandelwijzen en een vooruitstrevende manier om proces en organisatie invulling te geven.

NOG
 • Het NOG, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, is de landelijke koepelorganisatie van oogartsen, waarin alle oogartsen die bevoegd zijn om in Nederland hun oogheelkundig beroep uit te oefenen, verenigd zijn. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de belangenbehartiging van de leden. Met het ‘Keurmerk NOG refractiechirurg’ garandeert het NOG dat de betreffende arts zowel op het gebied van technische zorg, als in de bejegening van de cliënt aan de hoogste kwaliteitsnormen, zoals de beroepsgroep dat heeft gedefinieerd, voldoet.

NGRC
 • Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC) is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland en die tevens lid zijn van het NOG.

ASCRS
 • De American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) is een onafhankelijke non-profit organisatie. Zij is opgericht om informatie te verspreiden over voorste segment oogheelkundige chirurgie. Sinds 1974 heeft ASCRS voorste segment chirurgie zien ontwikkelen tot een zeer geavanceerde vorm van oogheelkundige behandelingen. Door haar aanbod van educatieve programma’s en diensten, is ASCRS voor de artsen een primaire bron geworden voor het verkrijgen van up-to-date informatie over de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het gebied, evenals de regelgevende besluiten die van invloed zijn op oogheelkundige praktijken.

ESCRS
 • De European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) is Europa’s toonaangevende organisatie voor cataract en refractie chirurgen en is in de voorhoede van de ontwikkelingen op het gebied van voorste segment oogheelkundige chirurgie. De ESCRS is voortgekomen uit de European Intraocular Implant Club, die werd opgericht in 1981. De vereniging heeft momenteel 4.000 leden uit meer dan 90 verschillende landen wereldwijd. Zij biedt een uniek forum voor studie en discussie, wat ervoor zorgt dat deze internationale expertise wordt gedeeld door oogartsen in heel Europa.

BPO
 • Digitale Kliniek is door bpo-axsys ontwikkeld op het Office365 platform van Microsoft. Hun 25-jarige ervaring met managementsystemen heeft geleid tot deze ontwikkeling waar elke zorginstelling op eenvoudige wijze haar kwaliteits- en veiligheidsysteem mee kan borgen. De filosofie achter digitale kliniek is het proces om de patient ‘beter’ te maken zo te faciliteren dat medewerkers alles snel en adequaat kunnen vinden wat nodig is om de patië​nt optimaal van dienst te kunnen zijn.

Type hier een zoekwoord
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.